Reintegracja zawodowa

Tworzymy miejsca pracy dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poznaj nas

Nasza oferta

Wirtualny spacer składa się z pojedynczych zdjęć panoramicznych, które po postprodukcji, łączone są ze sobą. Następnie planowana jest kolejność kroków i ścieżka po której będzie poruszał się użytkownik. Efekt finalny publikowany jest w Mapach Google.

Klienci często są nieufni i nie wybiorą czegoś, czego „nie zobaczyli na własne oczy”. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są tak zwane Spacery Wirtualne. Zainteresowana osoba dostaje możliwość “poruszania się” po klubie fitness, placówce dydaktycznej czy studiu tatuażu nie wychodząc ze swojego pokoju. Zaprzyjaźnia się z klimatem tam panującym, a właściciel obiektu dostaje klienta, który jest już prawie przekonany. Sytuacja win-win.

Dron jest mobilny i jest w stanie dostać się do ciężko dostępnych miejsc. Pozwala kręcić filmy i robić zdjęcia z różnych perspektyw, odległości i kątów. Problem poruszających się przedmiotów, jak samochody, również dla niego nie istnieje. Można go wykorzystywać do tworzenia map terenów, planów czy obiektów architektonicznych. Jest w stanie świetnie zaprezentować wielkie przestrzenie, a dzięki postprodukcji zwykły film staje się kreacją rodem z Hollywood.

Zalety produkcji filmowej z drona:
możliwość zrobienia filmu z każdej strony obiektu • wyróżnianie się na tle konkurencji • niezapomniana pamiątka • lepiej zachowane kształty i proporcje filmowanego obiektu • mobilność drona pozwala mu dotrzeć w ciężko dostępne miejsca

Zapoznaj się z naszymi realizacjami!

Dron jest w stanie dostać się do ciężko dostępnych miejsc. Pozwala robić zdjęcia z różnych perspektyw, odległości i kątów. Można go wykorzystywać do tworzenia map terenów, planów czy obiektów architektonicznych. Jest w stanie świetnie zaprezentować wielkie przestrzenie. Ujęcia, nawet zwykłych, znanych na co dzień widoków, zachwycają świeżością spojrzenia.

Zalety zdjęć z drona:
możliwość zrobienia zdjęcia z każdej strony obiektu • wyróżnianie się na tle konkurencji • niezapomniana pamiątka • lepiej zachowane kształty i proporcje fotografowanego obiektu • mobilność drona pozwala mu dotrzeć w ciężko dostępne miejsca • nietypowe ujęcia

Zapoznaj się z naszymi realizacjami!

Strony internetowe – piękne, skuteczne, dostosowane do wszystkich urządzeń, dla firm, podmiotów ekonomii społecznej i NGO.

Staramy się, aby każdy nasz projekt doskonale realizował stawiane przed nim cele, nie zapominamy jednak o tym, że strona internetowa musi być też atrakcyjna wizualnie.

Internet przeglądamy już nie tylko za pośrednictwem komputera z dużym monitorem. Nasze strony projektujemy tak, aby w każdym warunkach ich wygląd i sposób działania był perfekcyjny.

Pomimo tego, że internet z roku na rok jest coraz szybszy, nasze strony kodujemy tak, aby działały w mgnieniu oka nawet wówczas, gdy Twój internet nie jest w formie.

Zapoznaj się z naszym portfolio!

  • Twoja strona została zawirusowana?
  • Czy wiesz, jak znaleźć złośliwe oprogramowanie na Twojej stronie?
  • Czy wiesz, jak temu zapobiec w przyszłości?

Nieuprawniony dostęp do plików serwisu i instalacja wirusów to częsta przyczyna blokady serwisu przez przeglądarki. Często przez wiele tygodni nieświadomie nasze serwisy zarażają komputery naszych klientów bądź służą jako miejsce z którego atakowane są inne serwisy, rozsyłany jest spam, a nawet atakowane są systemy bankowe.

Nie pozwól stać się ofiarą hakerów i wirusów, które mogą unieruchomić Twój e-biznes na wiele godzin, a nawet dni.

Jak funkcjonowałaby Twoja firma, jeśli poprzez zawirusowanie strony internetowej hostingodawca zablokuje możliwość wysyłania i odbierania maili?

Jak wpłynęłoby to na płynność finansową, jeśli ten stan utrzymałby się przez okres 2 tygodni?

Nasza oferta to 9 kroków dzięki którym już nigdy nie będziesz musiał martwić się o swoją stronę. Kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo, optymalizację i serwisowanie Twojej witryny. W erze informacji, miejsce w sieci jest tym, na co Klient zwraca największą uwagę. Strony można porównać do samochodów, które bez regularnego serwisowania i naprawiania usterek przestają jeździć. Technologia zmienia się zbyt szybko, aby jedno zabezpieczenie mogło wystarczyć na dłuższy okres.

Nowoczesne i kompatybilne z najbardziej popularnymi kanałami płatności sklepy internetowe, dla firm, podmiotów ekonomii społecznej i NGO.

Projektujemy skuteczne serwisy do sprzedaży online.  Wdrażamy sklepy internetowe zarówno w oparciu o rozwiązania open source, jak i rozwiązania dedykowane.

Sklep internetowy to inwestycja, która pozwoli na rozwój Twojej firmy. Internet to kilkumilionowy rynek potencjalnych klientów, bez ograniczeń czasowych, czy lokalizacyjnych.

Projekty i kreacje graficzne dla firm, podmiotów ekonomii społecznej i NGO.

Tworzymy kreatywne projekty na wysokim poziomie graficznym. Nasze prace są spójne i użyteczne. Projekty dostosowujemy do wymagań klienta i specyfiki danej branży. Zajmujemy się również odświeżaniem istniejących projektów oraz materiałów reklamowych i nadajemy im bardziej nowoczesny wygląd, a także poprawiamy funkcjonalność lub czytelność.

Tworzymy publikacje do druku oraz na potrzeby internetu. Nasze produkty w łatwy i szybki sposób ułatwią dystrybucję firmowych materiałów promocyjnych: katalogów, broszur, galerii, książek.

Strefa coworkingowa dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wygodne biuro w centrum Krakowa.

Wieloletnie doświadczenie w branży poligraficznej stanowi przewagę nad konkurencyjną.

Tworzymy publikacje do druku oraz na potrzeby internetu. Nasze produkty w łatwy i szybki sposób ułatwią dystrybucję firmowych materiałów promocyjnych: katalogów, broszur, galerii, książek.

Szkolenia

Pięć wartości jako Pięć Elementów Sukcesu!

wrażliwość społeczna

Wrażliwość społeczna

Empatia

Empatia

Lojalność

Lojalność

Uczciwość

Uczciwość

Proaktywnośc/użyteczność

Proaktywność
użyteczność

Jak realizujemy cele statutowe?

Jednym z celów statutowych jest prowadzenie strefy coworkingowej ukierunkowanej na współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Kluczowymi osobami jakich cały czas poszukujemy to osoby niepełnosprawne posiadające umiejętności graficzne, programistyczne z zakresu obsługi klienta i sprzedaży. Osoby pracujące w strefie Coworkingowej mogą wspierać pracowników Spółdzielni Socjalnej Piąty Element przy projektach. Celem jest aktywizacja zawodowa oraz stworzenie przyjaznego środowiska pracy a najlepsze osoby mają możliwość stałego zatrudniania.

Jednocześnie od 6 lat wspieramy Podmioty Ekonomii Społeczne w tym NGO poprzez dzielnie się doświadczeniami oraz poprzez zaangażowanie w działalność wolontariacką jak uczestnictwo w Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Pięć kluczowych celów statutowych

  • Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków lub poprzez znalezienie zatrudnienia dla tych osób w firmach działających na krajowym rynku.
  • Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
  • Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
  • Celem Spółdzielni jest szerzenie idei spółdzielczości jako formy samozatrudnienia, pomysłu na realizację własnej osoby oraz łączenia celów społecznych z biznesowymi
  • Celem Spółdzielni jest angażowanie się w uczestnictwo oraz prowadzenie przedsięwzięć mających na celu polepszenie jakości życia Polskich przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej m.in poprzez szerzenie wiedzy.

Blog

Blog

Nasi klienci i partnerzy