W dniu 17.12.2013 przy ulicy św. Filipa 23/6 odbędzie się odbędzie się spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami, którego organizatorem jest Klub Integracji Społecznej w Kielcach we współpracy z Caritas Polska.

CEL: uczestnicy wizyty będą mieli okazję do zapoznania się z problemami i korzyściami jakie płyną z założenia spółdzielni socjalnej, z codziennym funkcjonowaniem , z historią i przebiegiem zakładania spółdzielni. Wskazanie dobrych praktyk, alternatywnych form zatrudnienia, zasad zakładania własnej spółdzielni socjalnej oraz specyfiki pracy. Rozmowa z osobami zarządzającymi i członkami spółdzielni, przekazanie informacji nt finansowania, sposobów współpracy z otoczeniem, sposobów pozyskiwania klientów.

Prowadzący:

  • Łukasz Pach
  • Wojciech Kmiecik

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Komentarze zostały wyłączone.