VI Tydzień Ekonomii Społecznej – jesteśmy tam!

Czy wiesz czym jest ekonomia społeczna? Jakie szanse i możliwości daje praca w przedsiębiorstwie społecznym? Myślisz poważnie o swojej zawodowej przyszłości? Przyjdź koniecznie na VI Tydzień Ekonomii Społecznej!Już po raz szósty Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) we współpracy z Kołem Naukowym Gospodarki i Administracji Publicznej (KN GAP) i Katedrą GAP organizują Tydzień Ekonomii Społecznej (TES).

W ramach VI Tygodnia ES na Uniwersytecie Ekonomicznym będzie można wziąć udział w trzech wydarzeniach.

Pierwszym z nich jest Debata oksfordzka pn. „Ta izba twierdzi, że ekonomia społeczna niszczy konkurencyjność gospodarki”, która odbędzie się 16 listopada 2015 r. w godz. 13.05-14.45 w Budynku Głównym, w Starej Auli.

W ramach debaty dwie drużyny złożone z członków Koła Naukowego GAP oraz Klubu Debat Parlamentarnych UJ będą prowadzić dyskusję: Czy ekonomia społeczna przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, czy wręcz przeciwnie – krępuje działania „niewidzialnej ręki parabolin rynku”, a przez to hamuje naturalne zjawiska gospodarcze.

Drugim wydarzeniem będzie rywalizacja w grze planszowej Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ES  – 17 listopada 2015 r. przy ul. Rakowickiej 16 (sala nr 11). Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!

Chłopska Ekonomia Społeczna (CES) to dodatek do Chłopskiej Szkoły Biznesu opracowany przez Małopolski Instytut Kultury, we współpracy z ROPS. Pozwala on na realizowanie warsztatów i zajęć wprowadzających w tematykę ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W klasycznej wersji Chłopskiej Szkoły Biznesu uczestnicy rozgrywki nastawieni są na pomnażanie majątku i wygrywa ten, kto w trakcie rozgrywki zarobi najwięcej złotych górskich. Natomiast podczas rozgrywki z wykorzystaniem Chłopskiej Ekonomii Społecznej uczestnicy, podobnie jak w wersji klasycznej, poddani są prawom wolnego rynku, ale ich celem nie jest wyłącznie zarabianie pieniędzy, lecz także aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz np. szpitala miejskiego, szkoły, orkiestry dętej itp.

Trzecim wydarzeniem wpisującym się w program VI TES będzie seminarium, pn. „Nowy wymiar przedsiębiorstw – przedsiębiorstwa społeczne”, które odbędzie się 19 listopada 2015 r., w godz. 11.20 – 13.00 przy ul. Rakowickiej 16, sala 11. Seminarium poprowadzi Agnieszka Pacut z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W seminarium uczestniczyć będą także: Marcin Szczypczyk (Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.), Łukasz Pach (Spółdzielnia Socjalna Piąty Element), przedstawiciel/ka: Spółdzielni Ogniwo lub/i Spółdzielni Socjalnej Sukces (do potwierdzenia).

Celem seminarium będzie przedstawienie korzyści oraz słabości prowadzenia przedsiębiorstw realizujących cele społeczne. Równocześnie zaprezentowane zostaną motywacje, przesłanki oraz modele przedsiębiorczości podejmowanej w obszarze społecznym. Doświadczenia przedstawione przez zaproszonych na seminarium przedsiębiorców społecznych, reprezentujących różne formy organizacyjno-prawne, będą podstawą do dyskusji na temat atrakcyjności przedsiębiorczości społecznej – jako formy samozatrudnienia – dla studentów szkół wyższych z Małopolski.

Zgłoszenia na powyższe wydarzenia należy przesyłać na adres biuro@fundacja.e-gap.pl w terminie do 13 listopada 2015 r., podając imię i nazwisko, grupę i rok studiów.

 

http://uek.krakow.pl/pl/aktualnosci.html,,0:vw:4844

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Komentarze zostały wyłączone.