21
Lut

Łukasz Pach członkiem Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

24 września 2012 zainaugurowała działalność Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 16 osobowej Radzie zasiada ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośmiu przedstawicieli samorządu – po czterech wskazanych przez Radę oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Rada będzie realizowała w szczególności następujące zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich fertomid 50, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Podczas inauguracji działalności KRDPP Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski powiedział – Wreszcie dziś, spotkaliśmy się na pierwszym posiedzeniu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organu niezwykle istotnego dla tworzonego modelu współpracy. Państwa rolą będzie bowiem nie tylko modelowanie dalszego rozwoju tego systemu, określanie kolejnych celów w jego rozwoju, ale przede wszystkim nadzór nad jego prawidłową realizacją. Posiadają Państwo mocny mandat do tej pracy. Cieszę się, że organizacje pozarządowe dokonały wyboru swoich przedstawicieli podczas Walnego Zebrania oraz wyborów, w których mogli wziąć udział wszyscy ludzie sektora.

Prezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku PublicznegoZarządzeniem Nr 2039/2012 z 26 lipca 2012r.

Jej skład zmieniony został Zarządzeniem Nr 957/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w składzie:

 1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:

1) Bassara Magdalena

2) Garda Bartłomiej

3) Jantos Małgorzata

4) Kosior Bolesław

 1. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:

1) Anna Okońska- Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

2) Bańkowska Halina – Wydział Kształtowania Środowiska

3) Płoskonka Mateusz – Wydział Spraw Społecznych

4) Presz Bogusława – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

1) Chromniak Ewa – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

2) Dąbroś Grażyna – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość

3) Dziewitek Przemysław – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”

4) Grabka Paweł – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

5) Hołdys Wiesław – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

6) Kurzeja Bartosz – Spółdzielnia Socjalna „EKOCENTRYCY”

7) Pach Łukasz – Spółdzielnia Socjalna Piąty Element

8) Wójtowicz Paweł – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgodnie z zapisami w/w dokumentu Rada na pierwszym posiedzeniu wybrała ze swojego grona dwóch Współprzewodniczących. Funkcje Współprzewodniczących pełnią: Anna Okońska-Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przemysław Dziewitek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego Posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Źródło: ngo.krakow.pl

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

21
Lut

Poznajcie Darka. Naszego nowego speca od sprzedaży!

W lipcu na stanowisko przedstawiciela handlowego dołączył do nas Dariusz Studziński.

Dariusz ma bardzo bogate CV. Właścicielem firmy sieciowej Network Marketing zajmującej się marketingiem internetowym oraz budowanie sieci marketingowych na franczyzie firmy Network Twentyone amerykańskiej korporacji. Iimpresario aktorów i muzyków. Odpowiedzialny za organizację oraz sprzedaż tras przedstawień i koncertów w całej Polsce. Konferansjer imprez artystycznych, mistrz ceremonii seminariów biznesowych, aktor współpracujący przez kilkanaście lat z teatrem „THEATRUM MUNDI”.

Mistrz szachowej gry adaptol korespondencyjnej z następującymi osiągnięciami: trzeci junior młodszy Krakowa, mistrz juniorów starszych Krakowa, półfinalista mistrzostw świata, półfinalista mistrzostw europy, mistrz polski z 1992 roku, pierwsza centralna kategoria szachowa.

Autor licznych publikacji prasowych m.in. w Echo Krakowa, Gazeta Krakowska. Współpracował z Radio Kraków przy tworzeniu audycji sportowych, Posługuje się językiem angielskiem, jest nauczycielem języka rosyjskiego. Autor kilku scenariuszy do audycji radiowych oraz teatralnych później wielokrotnie wystawianych.

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

13
Gru

Piąty Element partnerem nadziei

13.12.2013 w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Budowniczych Nadziei. Statuetki były wręczane w 3 kategoriach: Skrzydła Nadziei, Partner Nadziei oraz Wolontariusz Nadziei. Jako partner zostaliśmy uhonorowani za wspieranie działań stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy.

 

Piąty Element jest firmą społeczną cut mix 150 wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

28
Sie

Kolejna prelekcja o Ekonomii Społecznej

W dniu 28.08.2013 w jednym z najmodniejszych lokali na krakowskim Kazimierzu – Organic Resto & Revolution odbędzie się spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami, którego organizatorem jest Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego. Podczas prelekcji poruszymy tematykę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa takiego jak Spółdzielnia Socjalna w otoczeniu biznesowym oraz przedstawimy własne doświadczenia w świadczeniu usług specjalistycznych.

 

Piąty Element jest firmą społeczną buying anadrol wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

21
Lut

Wykład na Akademii Pedagogicznej w ramach projektu IV Tydzień Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach

 1. Seminarium „Ekonomia społeczna , a kariera zawodowa – wprowadzenie do tematu ES”.
 • prowadzący: Łukasz Pach, spółdzielnia socjalna Piąty Element
 • miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 103
 • czas trwania: 13.00-15.45
 • liczba osób: 50
 • rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl

Krótki opis działania:

Seminarium ma charakter wprowadzający do zagadnień ekonomii społecznej. Celem spotkania jest zapoznanie studentów z tematyką ekonomii społecznej przede wszystkim pod kątem możliwości

pracy w tym sektorze. Ukazuje specyfikę działalności spółdzielni socjalnych oraz innych form przedsiębiorstw społecznych 50mg dbol pills buy online koncentrując się na aspekcie zakładania i prowadzenia tego typu podmiotów.

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

21
Lut

Ponownie nauczamy o Ekonomii Społecznej

W dniu 17.12.2013 przy ulicy św. Filipa 23/6 odbędzie się odbędzie się spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami, którego organizatorem jest Klub Integracji Społecznej w Kielcach we współpracy z Caritas Polska.

CEL: uczestnicy wizyty będą mieli okazję do zapoznania się z problemami i korzyściami jakie płyną z założenia spółdzielni socjalnej, z codziennym funkcjonowaniem , z historią i przebiegiem zakładania spółdzielni. Wskazanie dobrych praktyk, alternatywnych form zatrudnienia, zasad zakładania własnej spółdzielni socjalnej oraz specyfiki pracy. Rozmowa z osobami zarządzającymi i członkami spółdzielni, przekazanie informacji nt finansowania, sposobów współpracy z otoczeniem, sposobów pozyskiwania klientów.

Prowadzący:

 • Łukasz Pach
 • Wojciech Kmiecik

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

21
Lut

Wygraliśmy przetarg na świadczenie usług marketingowych dla MISTiA

W miesiącu grudniu 2012 roku wygraliśmy przetarg dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji na realizacje usług marketingowych dla beneficjentów projektu MOWES (Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). W ramach projektu każdy podmiot ekonomii społecznej prowadzony działalnosć gospodarczą winstrol 10mg na terenie Krakowa może otrzymać wsparcie w wysokości 2300 zl brutto na usługi marketingowe realizowane przez naszą Spółdzielnię.

Więcej tbol cycle na ten temat można znaleźć na stronie projektu – tutaj

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

21
Lut

Wygraliśmy przetarg na świadczenie usług marketingowych dla ROPSU

W miesiącu październiku 2012 roku wygraliśmy przetarg dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizacje usług marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej. W ramach projektu każdy podmiot ekonomii społecznej prowadzący działalność gospodarczą na terenie małopolski może otrzymać wsparcie w postaci jednej z trzech usług:

 • stworzenie strony internetowej dla podmiotu ekonomii społecznej
 • opracowanie ovidac i wydrukowanie materiałów reklamowych dla podmiotów ekonomii społecznej
 • stworzenie identyfikacji wizualnej dla firmy

W ramach projektu może wziąć udział 15 beneficjentów.

Więcej oxandrolonos na es.malopolska.pl

 

Piąty Element jest firmą społeczną turinabol comprar wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.